Scroll Top
30 ÅRS ERFARING

Lindemann Performance Products har mere end 30 års erfaring med at løse problemer relateret til smøring inden for områder som bilindustrien, vindmølleindustrien og marineindustrien.

Virksomheden har opnået ekspertise i at udvikle additiver og smøremidler af høj ydeevne til forskellige industrier og anvendelser.

Alle vores produkter udvikles baseret på specifikke ønsker og i tæt samarbejde med vores kunders tekniske afdelinger. Det er også din garanti for, at vores produkter lever op til vores løfter.

Gennem seriøs og professionel rådgivning vil vi bestræbe os på at sikre, at vores kunder altid kan regne med direkte dialog, præcis levering og en høj serviceniveau fra vores personale.

Vision

Vores vision er at vokse og bevare vores gode ry som producent af højkvalitets specialsmøremidler til private forbrugere og erhvervslivet.

Mission

Vores mission er at blive markedsleder inden for levering af højtydende additiver og smøremidler.

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores produkter eller tjenester. Derfor vælger vi kun de bedste leverandører og investerer i det bedste produktionsudstyr.

Lindemann har været medlem af Den Danske Eksportforening siden 2011.

Produktionsfaciliteter

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter Lindemanns produkter og tilbyde fleksible og hurtige leverancer, flyttede vi vores produktion til en moderne ejendom på 1.150 m2 beliggende i Lejre industriområde, 45 km syd for København.

Vores produktionsfaciliteter kan dagligt levere 7000 liter brændstof- og motor additiver samt 8400 kg stævnrør additiver til den maritime industri. Som et lille niche firma har vi fordelen af større fleksibilitet og innovation. Skræddersyede løsninger udgør cirka 50% af vores indtægt inden for maritime og industrielle sektorer.

Vores produktionsfaciliteter består af tre 3000 liters og tre 5000 liters blandetanke, tre 208 liters fedtpumper samt en fyldnings- og etiketterings linje med kapacitet til at producere 7000 liter produktet dagligt. Til de maritime produkter har vi installeret to blandemaskiner, der kan producere op til 360 kg færdig produkt i timen, hvilket svarer til en daglig kapacitet på 8000 kg

PRODUKTUDVALG

Lindemann udvikler, producerer og distribuerer højtydende additiver og smøremidler til forskellige industrier og applikationer.

Vi er specialister i udvikling og produktion af følgende typer produkter under LINDEMANN PERFORMANCE PRODUCTS brand og som private label:
  • PTFE additiver til forbedre motorydelse og stopper lækager i motoren og kølesystemer
  • PTFE additiver til gear og steering systemer
  • Renseadditiver til brændstofs-, olie- og kølesystemer
  • AdBlue additiv mod krystallisering
  • Specialtle fedt og smøremidler til industri 

PRODUCT RANGE​

Lindemann develops, manufactures, and distributes high-performance additives and lubricants for various industries and applications.

Automotive products

Besides Marine Stop Leak range, Lindemann can offer more than 20 additives for the automotive market ranging from fuel additives to PTFE additives for engine, steering, and gear systems.

Industrial products

Lindemann also offers a number of industrial products, developed based on specific requests and in close cooperation with our clients’ technical departments. It is also your guarantee that our products live up to our promises. Industrial products include high-end greases and lubricants.

OUR HISTORY
INTERNATIONAL RECOGNITION AND CLIENT TRUST

1967

The company is established by Brynjulf Lindemann in 1967, which he runs with his son, Soeren Lindemann. Soeren Lindemann is a trained mechanic with a passion for cars and product development. The company’s primary occupation at the time is the import of a wide range of products such as spare parts and accessories for private car owners.

1979

Brynjulf Lindemann retires and Soeren Lindemann takes over the company. By that time the company has changed its business focus to the development and sale of fuel additives and lubricants for private car owners.

1984

Lindemann signs an exclusive agreement with Nulon, Australia, to manufaturing and sales of a number of products under license from Nulon to the European market. Nulon is a manufacturer of motor oils and lubricants for cars. It does not take long before Nulon products become popular with consumers in Denmark and other European countries. In addition to distributing Nulon products in Europe, the company begins to develop their own additives, greases and lubricants for motor vehicles, industrial solutions and maritime sector.

1989

Lindemann receives the permission from DuPont to use PTFE for the production of additives.

2001

However, there are other companies on the European market, called Nulon working in other industries. With the continual developments of products there is a high risk of name Nulon, that is why it is decided to change the product name to own brand ABCON. That same year, the company expands its production facilities, moves to Allerød, 25 km north of Copenhagen, and decides to focus 100% on making its own products under the new ABCON brand.

2007

2007 is the year for the third generation of the Lindemann family to take over the company. Simon Lindemann, Søren Lindemann’s son, becomes CEO of Lindemann Performance Products. Simon Lindemann shares his grandfather’s and father’s passion for cars and is a trained mechanic. Søren Lindemann continues to work in the company as a technical adviser.

2013

At the end of 2012 it was decided to faze out our old ABCON brand and market the products under the familiy name and brand LINDEMANN.

2014

Lindemann moves again. This time to newly renovated building in Vaerebro industrial area only 35 km from Copenhagen, which houses more than 1000 m2 of production and warehouse facilities. It has been a long planned and anticipated strategic move, which will allow the company to expand its production and storage capacity to keep up with the growing demand for our high quality additives and lubricants.

2016

Lindemann Marine Products has received a Gazelle 2016 prize. Gazelle prize is given by the Danish financial magazine, Børsen. To win this title a company must satisfy a number of criteria, where the major one is the documented growth in turnover or gross profit for the past four years. Turnover or gross profit must be at least doubled over the past four years.INTERNATIONAL ANERKENDELSE

 

Lindemann Performance Products har opnået international anerkendelse og nyder stor tillid fra vores kunder.

Vi har etableret os som en pålidelig leverandør af højtydende additiver og smøremidler på det internationale marked. Vores produkter er blevet valgt af kunder i Danmark, Sverige, Norge, Nederlander og Belgien på grund af deres effektivitet, kvalitet og pålidelighed.

Vi har opbygget langvarige relationer med vores kunder ved at levere produkter, der opfylder deres specifikke behov og forventninger. Vi sætter en ære i at opretholde højeste standarder for kvalitet og service, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores produkter og processer.

Den tillid, vores kunder har vist os, er afgørende for vores succes. Vi stræber altid efter at overgå deres forventninger gennem vores engagement, ekspertise og dedikation.

Vi er stolte af den internationale anerkendelse, vi har opnået, og vi ser frem til at fortsætte med at betjene vores kunder og opbygge endnu stærkere relationer baseret på tillid og kvalitet.

Historie

1967

Virksomheden grundlægges af Brynjulf Lindemann i 1967, som han driver sammen med sin søn, Søren Lindemann. Søren Lindemann er en uddannet mekaniker med en passion for biler og produktudvikling. Virksomhedens primære aktivitet på det tidspunkt er import af et bredt udvalg af produkter såsom reservedele og tilbehør til private bilejere.

1979

Brynjulf Lindemann går på pension, og Søren Lindemann overtager virksomheden. På det tidspunkt har virksomheden ændret sin forretningsfokus til udvikling og salg af brændstofadditiver og smøremidler til private bilejere.

1984

Lindemann indgår en eksklusiv aftale med Nulon, Australien, om produktion og salg af en række produkter under licens fra Nulon til det europæiske marked. Nulon er en producent af motorolier og smøremidler til biler. Det tager ikke lang tid, før Nulon-produkter bliver populære blandt forbrugerne i Danmark og andre europæiske lande. Udover at distribuere Nulon-produkter i Europa begynder virksomheden at udvikle deres egne additiver, fedtstoffer og smøremidler til motor køretøjer, industrielle løsninger og maritime sektor.

1989

Lindemann modtager tilladelse fra DuPont til at bruge PTFE til produktion af additiver.

2001

Imidlertid er der andre virksomheder på det europæiske marked, der hedder Nulon og arbejder i andre brancher. Med den kontinuerlige udvikling af produkter er der en høj risiko for forveksling med navnet Nulon, derfor besluttes det at ændre produktnavnet til vores eget brand ABCON. Samme år udvider virksomheden sine produktionsfaciliteter, flytter til Allerød, 25 km nord for København, og beslutter at fokusere 100% på at producere egne produkter under det nye ABCON-mærke.

2007

2007 er året, hvor tredje generation af Lindemann-familien overtager virksomheden. Simon Lindemann, søn af Søren Lindemann, bliver administrerende direktør for Lindemann Performance Products. Simon Lindemann deler sin bedstefars og fars passion for biler. Søren Lindemann fortsætter med at arbejde i virksomheden som teknisk rådgiver.

2013

I slutningen af 2012 blev det besluttet at fase ud vores gamle ABCON-mærke og markedsføre produkterne under familiens navn og brand LINDEMANN.

2014

Lindemann flytter igen. Denne gang til en nyrenoveret bygning i Vaerebro industriområde kun 35 km fra København, som rummer over 1000 m2 produktions- og lagerfaciliteter. Det har været en længe planlagt og ventet strategisk flytning, der vil tillade virksomheden at udvide sin produktions- og lagerkapacitet for at følge med den stigende efterspørgsel efter vores høj kvalitet additiver og smøremidler.

2016

Lindemann Marine Products har modtaget Gazelleprisen 2016. Gazelleprisen gives af det danske finansmagasin, Børsen. For at vinde denne titel skal en virksomhed opfylde en række kriterier, hvor det største er dokumenteret vækst i omsætning eller bruttofortjeneste i de seneste fire år. Omsætningen eller bruttofortjenesten skal være mindst fordoblet i løbet af de sidste fire år.