Scroll Top

HYD

HYD- BEHANDLING AF HYDRAULISKE SYSTEMER
Egnet til alle hydrauliske systemer

HYD-1 er resultatet af langvarige videnskabelige undersøgelser, der drejer sig om smørring og beskyttelse af hydrauliske systemer. Vore undersøgelser afslørede, at det er definitivt nødvendigt af hensyn til “sikkerheden” at nedsætte slid og lækager i sådanne systemer. Almindelig hydraulikolie er på mange måder en ordinær baseolie, der ikke er værd at tale om.

HYD-1 er en blanding af mikrofine partikler af PTFE samt antislid, antiskum, antioxidering og antikorrosions additiver. Alle disse komponenter er forenet og blandet med en høj kvalitet bæreolie. 

Fordele
  • Reducerer støj
  • Reducerer varme
  • Reducerer slitage på pumperne
  • Reducerer slitage på kontrolventiler
  • Blødere kontrol/styring
  • Tætner/reducerer utætheder
  • Reducerer slitage på pakdåser og stempelstang
  • Reducerer reparationer/spildtid
BRUGSANVISNING

HYD-1 kan anvendes med filtre fra 5 my og opefter. Ryst dunken før brug.

HYD-1 behandlingen kan foretages når som helst: Efter olieskift eller hvis systemet efterfyldes efter lækage. Efter påfyldning gennemarbejdes systemet for at sikre fuldstændig cirkulation af HYD-1.

Advarsel!
HYD-1 må ikke anvendes på hydrauliske bremsesystemer med bremsevæske af vegetabilsk oprindelse.

Dosering

1 liter HYD rækker til 100 liter hydraulikolie.